Galicia consome o 63% da enerxía eléctrica total que produce. O parque eólico galego cobre o 21% do consumo doméstico. O parque de enerxías renovables, incluíndo a enerxía hidráulica e solar, cobre o 52% da demanda da comunidade.

Preguntas frecuentes

 
No. Para levantar un complexo e

A hora equivalente

As medici

Sinxelamente porque se desenvolveron antes as soluciones tecnol

Galicia consume o 63% da enerx

A formaci

O tama

Un mu

A potencia instalada

A d

A enerx

As fontes renovables tam

Instalar un megavatio en Galicia custa ao redor dun mill

Segundo datos da Asociaci

Asociación Eólica de Galicia
¿Quere saber máis de nós?  
c/ Hórreo, 44 - 3º - 15702 Santiago de Compostela - España
Teléfono: 00 34 981 587 515 Fax: 00 34 981 555 380
Web design by Serviweb