Datos do sector
Moitos operarios das subestacións cursaron estudios do segundo ciclo de Formación Profesional, nas ramas de Electrónica, Electricidade, ou a recente Mantemento Industrial e Enerxías Renovables.

Datos do sector /

Funcionamiento das empresas

A posta en marcha dun parque galego tipo supón varios meses de xestión, comezando polos terreos e rematando pola colocación dos aeroxeradoress, ata alcanzar a fase de comercialización da produción.

A promoción eólica, operación da obra, mantemento e distribución son os apartados que a continuación desenvolvemos en profundidade para dar a coñecer os reviravoltas de calquera tramitación deste tipo.

Asociación Eólica de Galicia
¿Quere saber máis de nós?  
c/ Hórreo, 44 - 3º - 15702 Santiago de Compostela - España
Teléfono: 00 34 981 587 515 Fax: 00 34 981 555 380
Web design by Serviweb