Galicia é a cuarta potencia eólica de Europa –considerada por si mesma-, por detrás de Alemaña, resto de España e Dinamarca, e a sexta do mundo, precedida tamén por Estados Unidos e India.

En 2007, a potencia total xestionada polo conxunto de socios da Asociación Eólica de Galicia (EGA) acadou os 2.414,92 megavatios (MW).

Ata 2010 a Administración autonómica marcouse como obxectivo instalar ata 6.500 MW, 2.500 máis dos inicialmente previstos.

Dende 1996 o sector investiu 2.500 millóns de euros. Ó abeiro desta cantidade consolidouse un poderoso tecido industrial de fabricación de compoñentes. En 2007, a enerxía eólica sostivo en Galicia 5.500 empregos de carácter estable, entre directos e indirectos.

Localización
Mapas de situación de socios e fábricas de componentes eólicos Situación dos socios
Fábricas de compoñentes eólicos en Galicia
Datos do sector
¿Ten dúbidas?
Sabia que...
 

Un aeroxerador de 1.300 quilovatios aporta a enerxía eléctrica que consumen mil vivendas. Equivale a dous mil barrís de petróleo e evita 3.000 toneladas de dióxido de carbono
Asociación Eólica de Galicia
¿Quere saber máis de nós?  
c/ Hórreo, 44 - 3º - 15702 Santiago de Compostela - España
Teléfono: 00 34 981 587 515 Fax: 00 34 981 555 380
Web design by Serviweb